Екипът ни е изграден от уникални личности, които правят BRITANICA толкова вдъхновяващо място за обучение и развитие.

 • Александър Радев
  Преподавател Годишно обучение
 • Алексина Георгиева
  Преподавател Годишно обучение
 • Алисa Маринова
  Преподавател Годишно обучение
 • Алиса Иванова
  Преподавател Годишно обучение
 • Анита Самарджийска
  Преподавател Годишно обучение
 • Валерия Михайлова
  Преподавател Годишно обучение
 • Василена Игнатовска
  Мениджър Филиал
 • Венета Пешинска
  Преподавател Интензивно обучение
 • Венцислава Димитрова
  Преподавател Годишно обучение
 • Веселина Атанасова
  Старши Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Виктор Кунчев
  Преподавател Годишно обучение
 • Вилияна Стоева
  Преподавател Годишно обучение
 • Виолета Михайлова
  Преподавател Годишно обучение
 • Гергана Костадинова
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Гергана Панева
  Преподавател Годишно обучение
 • Добри Димитров
  Преподавател Годишно обучение
 • Добрина Зарева
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Елена Ангелинина
  Преподавател Годишно обучение
 • Елениан Петков
  Преподавател Годишно обучение
 • Елизабет Йовева
  Преподавател Годишно обучение
 • Елисавета Савова
  Преподавател Годишно обучение
 • Елица Станкова
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Жанета Анестева
  Преподавател Интензивно обучение
 • Зара Стефанова
  Преподавател Годишно обучение
 • Ива Йорданова
  Преподавател Годишно обучение
 • Ива Костова
  Преподавател Годишно обучение
 • Ива Монева
  Преподавател Годишно обучение
 • Ивайло Атанасов
  Преподавател Годишно обучение
 • Ивайло Георгиев
  Преподавател Интензивно обучение
 • Ивалина Иванова
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Интензивно обучение
 • Иванка Владова
  Преподавател Годишно обучение
 • Ивелина Ценева
  Преподавател Годишно обучение
 • Иглика Иванова
  Преподавател Годишно обучение
 • Изабела Ангелова
  Преподавател Годишно обучение
 • Изабела Вацова
  Преподавател Годишно обучение
 • Инна Статева
  Преподавател Годишно обучение
 • Йоанна Гатева
  Преподавател Годишно обучение
 • Калина Георгиева
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Интензивно обучение
 • Кристина Димитрова
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Кристина Кръстева
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Мариела Стоименова
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Мариета Милева
  Преподавател Годишно обучение
 • Мария Димова
  Преподавател Годишно обучение
 • Мария Петрова
  Преподавател Интензивно обучение
 • Мария Церовска
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Мая Родина
  Мениджър Работа с клиенти
 • Мина Шаралиева
  Преподавател Годишно обучение
 • Моника Колева
  Преподавател Годишно обучение
 • Пламена Енева
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Пламена Михайлова
  Преподавател Годишно обучение
 • Поля Шумкова
  Административен асистент Годишно обучение
 • Пролетина Атанасова
  Преподавател Годишно обучение
 • Рени Стоева
  Преподавател Годишно обучение
 • Светослава Славчева
  Преподавател Годишно обучение
 • Силвия Христанова
  Преподавател Годишно обучение
 • Симона Лозева
  Преподавател Годишно обучение
 • Симона Миленова
  Преподавател Годишно обучение
 • Соня Гарчева
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Интензивно обучение
 • Стаменка Илиева
  Преподавател Годишно обучение
 • Станислава Шаренкова
  Преподавател Годишно обучение
 • Стела Братоева
  Преподавател Годишно обучение
 • Стела Радкова
  Преподавател Годишно обучение
 • Стефан Горанов
  Преподавател Годишно обучение
 • Стефани Митева
  Преподавател Годишно обучение
 • Стефани Младенова
  Преподавател Годишно обучение
 • Теодора Александрова
  Преподавател Годишно обучение
 • Теодора Йорданова
  Преподавател Годишно обучение
 • Теодора Ракаджиева
  Преподавател Годишно обучение
 • Теодора Стефанова
  Преподавател Годишно обучение
 • Христина Куик
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Цветелина Симеонова
  Преподавател Годишно обучение
 • Щилиян Михайлов
  Преподавател Годишно обучение
 • Явор Иванов
  Преподавател Годишно обучение
 • Янита Тачева
  Преподавател Годишно обучение
Научете повече за BRITANICAМИСИЯ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.