Наталия Андонова
Преподавател Корпоративно обучение

За мен възрастните също са ученици, които идват, за да научат конкретно нещо и с тях се работи по-лесно, защото имат ясно поставени цели пред себе си и знаят за какво работят.

Елена Горнишка
Преподавател Корпоративно обучение

Един преподавател, който преподава английски език на корпоративни партньори, трябва да е много адаптивен, за да приобщи курса към нуждите на курсистите. Трябва да бъде изискващ и в същото време много всеотдаен.

Джонатан Джоунс
Преподавател Корпоративно обучение

Материалът е доста разнообразен и за нас е много важно да го напаснем за типа работа, за който им трябва. Например ако преподавам на отдел „Продажби“ е важно да се фокусираш върху вербалните умения, които да им свършат работа.

Програми

 

Всяка програма търпи промени в зависимост от нуждите на екипа на партньорите ни.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.