Английски език за гимназисти | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Pre-Certificate (H4)

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 15 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 2½ учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: гимназисти със сериозни познания по английски език

Поглеждаме смело към високите международни езикови сертификати на Cambridge.

Фокусът в програмата H4 не е само върху свободното използване на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в различни ситуации, но и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, отговарящи на владеенето на английски език на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка.

Материалът и активностите в часовете са предпоставка учениците ни да придобият необходимата основа, върху която се гради подготовката за изпитите за сертификатите FCE, CAE и CPE. Целта е в края на курса децата да имат богат речников запас и употребата му в реална ситуация да не бъде предизвикателство, дори за тези, които не са свикнали да използват езика свободно и ежедневно. През годината провеждаме два срочни изпита, които ще помогнат на учениците да се запознаят с основните секции на изпита FCE, както и със стратегиите за справяне с тях в рамките на определеното време и по най-ефективния начин.

Часовете се провеждат изцяло на английски език, а за да ги направим по-интересни за тийнейджърите, използваме и метода на геймификация, предоставяйки им възможността да се включат в приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Езикови умения
В края на годината учениците от H4 ще могат:

 • да използват по-богат набор от думи и изрази в речта си;
 • да комуникират свободно и да изразяват мнение на редица практически теми от ежедневието (например планове за бъдещето, свободно време, навици, минали събития в живота им), абстрактни теми (социални медии, позитивна нагласа, социална справедливост, градовете на бъдещето); да използват аргументи, примери, обяснения;
 • да съставят текстове на различни теми в различни жанрове – статия, аргументативно есе, досклад, биография и др;.
 • да структурират логически текстовете, да се придържат към изискванията за съдържанието им и да използват художествени похвати при написването им;
 • да използват разнообразни стратегии за четене, да идентифицират конкретна информация или да извличат идеята на текста;
 • да разбират значението на непознати сложни думи на база контекст от текстове, които четат;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текст;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни или по-специфични ситуации;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране и да извличат информация за различни аспекти на комуникативната ситуация, които не се коментират директно в текста.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Стремим се да научим децата на критично мислене и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето.

По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за фокусиране, постигане на групово съгласие, използване на инфограми за представяне на данни, планиране, приоритизиране и организация, как да се учат от грешките си, да управляват стреса и други. Заедно ще научим как да сме подготвени за професиите на бъдещето.

Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех. Чрез активностите през годината се стараем всеки наш ученик да осъзнае и оцени как позитивното мислене, любопитството, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ