Open Mind Intermediate (H3) – 7+ кл.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 15 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 
 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: тийнейджъри (7., 8. и 9. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Надграждаме знанията на учениците по езика и ги подготвяме за международен сертификат на Cambridge.

Програмата H3 се концентрира изключително върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) в рамките на формáта на изпита Cambridge PET for Schools, на който учениците се явяват в края на учебната година.

Помагаме на тийнейджърите да надградят знанията си с нашата усъвършенствана методика и говорейки само на английски в часовете. В края на нивото курсистите ще могат да ползват всяко от четирите езикови умения на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят самостоятелно в редица ежедневни житейски ситуации, както и да положат успешно изпита PET for Schools.

За да стимулираме учениците към постигането на по-добри резултати, използваме различни изпитани през годините методи. Един от тях е геймификацията – специално разработихме приключенската игра Class Real, с която ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Езикови умения

В края на годината тийнейджърите ще могат:

 • да общуват свободно в различни ситуации, свързани с по-широк набор от ежедневни теми;
 • да използват богат набор от думи и изрази на английски език;
 • да познават основните видове текстове, характерни за изпита PET, както и изискванията за съставянето им;
 • да съставят текстове от различни жанрове с ясен фокус и структура по разнообразни теми – есета, разкази (битови, приключенски, научно-фантастични, хумористични и др.), прегледи на книги, доклади, предложения и други;
 • да използват основни похвати на писане за избягване на повторения и изразяване на мнение;
 • да прилагат стратегии за четене с разбиране, съобразени със задачите на изпита PET;
 • да извличат значението на непознати или сложни думи на база на контекста в даден текст;
 • да категоризират информация от текст като вярна или подвеждаща;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни ситуации.

През годината детето ви полага 2 срочни изпита, които са адаптирани по формата на изпита PET for Schools и са симулация на реална изпитна обстановка.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
В ниво H3 развиваме критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето.

Мотивираме ги да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за четене на карти, за справяне в трудни ситуации, управление на лични финансови средства, разрешаване на разногласия и други.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността им. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

Чрез активностите през годината се стараем всеки наш ученик да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, любопитството, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Annual Charity
  Творим чрез добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ

Education Today

A BLOG BY BRITANICA