Подготовка на гимназисти за сертификат CAE | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Cambridge English: Advanced (CAE)

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 16 септември – края на май
Посещения: 2 пъти седмично по 3 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: курсисти със стабилни познания за всички основни граматични конструкции, както и добри основни знания за по-сложни структури

 

Ниво CAE дава задълбочена и детайлна подготовка за полагането на един от най-търсените сертификати по английски език на Cambridge – CAE, който съответства на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка.

Програмата в курса цели развиването на нужните езикови умения на достатъчно високо ниво, за да могат учениците ни да се справят успешно на изпита за международния езиков сeртификат. Полагането на изпита с отлична оценка е предпоставка за прием в едни от най-престижните университети по света.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език, а темите са с академична насоченост. За упражняване на четенето се използват текстове от научни статии и неадаптирана художествена литература. За слушане с разбиране се използавт откъси от радио предавания, където са интервюират гости, които са специалисти в дадена област.

Курсистите имат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формá,та на изпита CAE и са симулация на реална изпитна обстановка. Така развиваме уменията им за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помоща на преподавател или съученици.

Езикови умения
Целта ни е учениците да могат да ползват всяко от уменията (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят не само в житейска, но и в академична среда, както и да положат успешно изпита CАE. В края на курса на учениците могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации и да използват голям набор от думи и изрази
 • да дискутират свободно по голям брой теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето), абстрактни теми (околна среда – защитени видове и тяхната важност за поддържане на екосистемата, ролята на правителството при опазване на околана среда) и световни проблеми (застаряващо население, дефицит на ресурси), за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера;
 • да навлязат в официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита САЕ – официално писмо, есе, статия, доклад, ревю, официално предложение и др;.
 • да използват художествени похвати при писане за избягване на повторенията, въвличане и ангажиране на читателите и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст, с цел разбиране на основна идея или идентифициране на конкретна информация;
 • да откриват заблуждаваща информация в даден текст и да извличат значението на непознати думи на база контекста;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да могат да разбират цялостната идея и детайлите в текста, докато слушат монолози или диалози между англоговорящи в реални ситуации и с различни акценти (британски, ирландски, шотландски);
 • да извличат информация за разнообразни аспекти на комуникативната ситуация, която слушат, и да анализират причинно-следствената връзка между събитията в разговора.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Освен на академичните познания в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CAE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат към успех.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Стремим се да възпитаме у децата идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Online Practice
  Подготовка вкъщи
 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ