Beginners – 2 кл.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 30 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 2 уч.ч. (един учебен час е с продължителност 45 мин). 
Занятията се провеждат в делнични дни спрямо смяната на детето в училище - има групи през деня, както и в късния следобед.
За: второкласници и третокласници - досегашни и нови ученици на BRITANICA 

В нивото Beginners децата имат възможността да учат английски език по интересен и забавен начин, превръщайки знанията си в активни езикови умения.

Курсът дава възможност на учениците да надградят плавно своите знания и умения по английски език, започвайки от основите. Уроците са придружени с много песни, игри и увлекателни активности. Фокусът на програмата е върху развититето на четирите основни езикови умения – говорене, писане, четене и слушане с разбиране. Децата усвояват нова лексика и граматика, придобиват правилно произношение и научават езикови конструкции.

Едновременно с това помагаме на учениците ни да развият качествата си и общата си култура, да придобият много нови умения и да придобият полезни навици. И всичко това – в сигурна и приятелска среда, в която говорим само на английски език. Това помага на малките ни курсисти да свикнат с ритъма на езика, да усвояват по-лесно новия материал и да прилагат знанията си по английски в ежедневието си.

Езикови умения
Активностите в програмата са подбрани така, че да развием всяко едно от четирите езикови умения - говорене, писане, четене и слушане с разбиране, което е нужно на децата, за да общуват на английски език.
В края на учебната година нашите ученици могат:

 • сами да извличат значението на отделните граматически структури и разликата между тях посредством примерни изречения. Например This is - for one thing, These are - for two, three things и др.;
 • самостоятелно да използват научената нова лексика и граматика като започват да се изразяват в по-сложни и дълги изречения, например да опишат дадено животно, като използват This is a..., It is big/small, It has got four legs, It likes grass и др.;
 • да участват в по-сложни и дълги диалози, в които могат да споделят своето мнение;
 • сами да прочетат непозната дума;
 • да извличат основните идеи и допълнителни детайли от текст за четене или слушане;
 • да създадат кратък писмен текст, следвайки примерен текст и помощни въпроси.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
В тази възраст се стремим да възпитаваме отговорност към ученето. Мотивираме децата да правят допълнителни упражнения и да участват в активности, свързани с взетия материал. Тези задачи са разнообразни и целят не само затвърждаването на новите знания, но и разгръщане на креативното мислене и въображението на учениците.

Учим децата на правилна самооценка и на работа в екип. Така те свикват да общуват с различни характери и развиват социалните си умения. За нас е изключително важно да се научат да се изслушват, да изчакват реда си и да бъдат толерантни към различните мнения и гледни точки.

Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно
 • Annual Charity
  Творим добрини

Open Lessons

За нас е много важно да знаете как детето Ви се справя с изучаването на езика. Поради това два пъти в годината каним родителите в класната стая да видят отблизо как учениците използват езика. По време на открит урок децата демонстрират не просто какво знаят, а колко са израснали. Самите открити уроци са важни и за малките ни курсисти, защото това повишава нивото им на мотивация и концентрация. Подкрепата на родителите към децата им е ключова за едно по-успешно развитие.

Tutorials

Всяко дете е различно и поради това има нужда от специфичен подход. Програмата представлява допълнителни часове за индивидуална работа, в които се работи по граматически особености на езика и различни методи за постигане на високи цели спрямо нуждите, уменията и знанията. По време на час детето може да сподели всичко, което го затруднява в обучението, за да работят заедно със своя преподавател и да го подобрят. Това постигаме с отдадени учители, които са мотивирани да изградят един по-добър човек срещу себе си.

Feedback

Персоналната обратна връзка е изключително важна. За да сте постоянно информирани за нивото на детето, залагаме както на отворените уроци, така и на много други начини. Всеки ученик има портфолио с всички тестове и проекти, винаги достъпно на видно място. За въпроси и дискусии относно начините на обучение, провеждаме и индивидуална среща между преподавател и родител. В края на всеки срок пък получавате срочен доклад (Term Report), в който виждате как се справя детето във всяко едно от езиковите умения.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето Ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

След като е готов с теста, заедно с преподавател ще обсъдим резултатите, целите и представата ви за курс по английски, за да изберем заедно този, който да е в полза на детето Ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето Ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ