Кои сме ние

 

Над 20 години вдъхновяваме деца и възрастни чрез английския език.
Вярваме, че качественото образование е правилната стъпка към пълноценен и щастлив живот
и даваме всичко от себе си, за да имат нашите курсисти успешно бъдеще.

 

We Serve Humanity

 

Building Knowledge and Lifelong Skills

This pillar empowers YOU to go the extra mile to teach not only content, but also the 21st Century lifelong skills, such as critical thinking, intellectual curiosity, creativity, research and logical problem solving.

Building Character and Growth Mindset

This pillar empowers YOU to go the extra mile to teach life skills and social skills, such as the ability of being proactive, growth mindset, time management, communication, effective teamwork and leadership.

Building Community Relationships and Learned Optimism

This pillar empowers YOU to go the extra mile to instill values, such as learned optimism, empathy, care and respect, in order to contribute to your community in a way that it enriches your life.

Building a Whole-Person Wellness and Enriched Life

This pillar empowers YOU to go the extra mile to achieve the optimal healthy lifestyle of self care by taking care of your needs, such as physiological needs, safety, belonging and love, esteem and self-actualisation, thus realizing your full potential to serve humanity.

 

-  -  -

Да градим знание и умения за цял живот

Този стълб ти дава силата да направиш допълнителната стъпка, за да преподаваш не само съдържание, но и жизненоважните за 21 век умения като критическо мислене, любопитство, изобретателност, умения за проучване и логическо разрешаване на проблемите.

Да градим характер и желание за развитие

Този стълб ти дава силата да направиш допълнителната стъпка, за да преподаваш социални умения като това да си проактивен, да носиш съзнание, отворено към развитие, да управляваш успешно времето си, да комуникираш ефективно, да работиш в екип и да бъдеш лидер.

Да градим връзки в общността и оптимизъм

Този стълб ти дава силата да направиш допълнителната стъпка, за да възпитаваш ценности като оптимизъм, емпатия, грижа и уважение с цел да допринесеш към общността, по начин, който обогатява живота ти.

Да градим усещане за цялостно личностно благополучие и удовлетвореност

Този стълб ти дава силата да направиш допълнителната стъпка, за да постигнеш максимално здравословен начин на живот, като се грижиш за себе си и своите нужди – физиологични нужди, безопасност, принадлежност и любов, самочувствие и себереализация и така освобождаваш потенциала си да служиш на човечеството.

 

 

 

ВИЖТЕ ТЕКСТА НА БЪЛГАРСКИ

 
 

Екип, изграден от позитивни личности

 

16 филиала в 4-те най-големи града
7000 курсисти от 4,5 до 94 г.
Над 200 професионалисти, които дават всичко от себе си, за да бъдат нашите курсисти удовлетворени, образовани и подготвени да посрещнат възможностите, които животът им предоставя.
Нашият екип е изграден от млади и упорити личности, за които образованието е мисия.

 

 
Научете повече за нашата идентичност и възможностите, които предлагамеКАРИЕРИ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.