Езиков одит

 

КАКВО
Езиковият одит е детайлен изпит, който оценява поотделно всеки един компонент от владеенето на езика – четене, писане, говорене и слушане (от А1 до С2 според Европейската езикова рамка). По този начин ще придобиете представа за специфичните умения на служителите ви, които са необходими във вашия бизнес.

ЗАЩО
Езиковият одит е услуга, която BRITANICA предлага самостоятелно или като първа стъпка на обучение при нас.
Определяне на ниво – тестваме в дълбочина познанията на служителите ви по различните компоненти, за да изготвим най-релевантната за нуждите ви програма.
Самостоятелна услуга – има широк спектър на приложения - тестваме нивото на английски при подбор на персонал, оценяваме нивото на специфично езиково умение, даваме предложения за конкретен образователен фокус и т.н.

КЪДЕ
Във вашия офис или в наш филиал – избирате вие.

КАК
След като получите детайлна оценка, заедно ще обсъдим от каква езикова подготовка имат нужда  вашите служители.

КОЛКО
В зависимост от броя служители, които ще бъдат оценявани, се изготвя оферта. Предлагаме 10% отстъпка за 4 или повече служители едновременно и 20% отстъпка за 10 или повече служители едновременно.

 

Искате да бъдете наши партньори

1
Изпратете запитване и ще се свържем с вас за повече информация.
2
Вашите служители ще се явят на онлайн тест за определяне на ниво.
3
Ще предложим най-релевантната за вашите нужди програма.
4
Курсът по английски ще се провежда онлайн.
За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.