За допълнителни въпроси, оферти, предложения и всичко друго се свържете с нашия мениджър Корпоративни клиенти Стела Русинова на посочените контакти или попълнете формата за запитване по-долу.

 

 

 
Стела Русинова

Мениджър Корпоративни клиенти

София 1000
ул. 6-и септември №7
corporate@britanica-edu.org
+ 359 2 466 66 94
+ 359 8 9999 5281

 

 

 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.