Кариера в BRITANICA
ИЗБЕРЕТЕ ОТДЕЛ
 

Развиваме се

BRITANICA дава много възможности за семинари и лекции за подобряване на уменията в работна среда. Ежедневните ситуации, в които попадаме, ни помагат да се усъвършенстваме.

Оформяме бъдещето

We Serve Humanity. Работата в образователната сфера ни дава възможност да направим света по-добро място, разпространявайки най-големите блага – знанието и личностните умения.

Винаги млади

С толкова усмивки в минута; куристи, които постигат резултати; цветни стени и задружни колеги, запазваме приповдигнатия дух и доброто настроение. Не професия, а призвание.

 

 

Вижте свободните позиции по градове

 

 
 
 

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.