Отключваме качествата на бъдещето с нова техника на Adventure Camp

Едно от най-сладките човешки качества е любопитството – може би защото е типично детска черта и защото от прастари времена ни води напред към знанието и прогреса. Днес, с навлизането на изкуствения интелект във всички сфери на човешката дейност, е от изключително значение да помогнем на децата да запазят вроденото си любопитство, защото качествата на бъдещето са свързани с креативността, решаването на проблеми и способността за адаптация – черти, които развиваме благодарение на нашето любопитство. С негова помощ научаваме за света, виждаме добри примери, сравняваме и анализираме, за да отключим способността си да даваме множество решения на дадени проблеми, да бъдем иновативни и да намираме най-добрия път нещо да се случи. Любопитството ни ентусиазира и ни дава енергия да се развиваме.

Според съвременните изследвания, любопитството, което е така важно за човека, има 4 измерения – задаване на въпроси (inquisitiveness) , отвореност към чужди идеи (openness to new ideas), устойчивост към непредвидени фактори (distress tolerance) и креативност при решаване на проблеми (creativity in problem solving).

Но как устойчивостта е част от любопитството?

Истината е, че тя е от огромно значение за свободното функциониране на любопитната личност. Липсата на това качество е бариера пред стремежа на човек да научава и да се развива. Ако имаме висока устойчивост към непредвидени ситуации, значи имаме ключ за справянето с предизвикателства, негативни емоции и грешки – т.е. тези негативни фактори няма да ни спрат в търсенето на информация, отговори, иновации, варианти – породени от нашето любопитство.

Устойчивостта се изгражда от най-ранна възраст. Но все по-често виждаме една тревожна тенденция – деца, които са нервни, неспокойни, трудно се концентрират, страхуват се да опитват нови неща – тоест имат нисък праг на устойчивост. Тези тревожни симптоми забелязваме у все по-малки деца. Ето защо решихме да инкорпорираме една техника, която повишава distress tolerance в летния лагер за най-малките – Adventure Camp. Сливаме успокояващите упражнения с хармонията на природата, за да постигнем още по-траен резултат.

Mindfulness
Mindfulness е техника за успокояване и концентрация чрез освобождаване на съзнанието от излишното. Да бъдем изцяло в сегашното – без тревоги за минали моменти, в които може да сме допуснали грешка или да сме претърпели неуспех. Без мисли за бъдещето, които да ни разконцентрират или тревожат. Способността да се потопим в мига, като осъзнаваме чувствата и емоциите си, без да се фиксираме върху тях. Техниката се използва за подобряване на концентрацията, освобождаване от ежедневния стрес. По-малко странични мисли в мозъка = повече ведрина, мир и способност да мислим за важните неща на пълни обороти. Така успяваме да следваме нишката на любопитстовото си, да научаваме нови неща и да измисляме иновативни решения.

Интегрираме техниката в част от упражненията навън. Тишината, зеленият цвят и чистият въздух подсилват ефекта на „медитацията“ - точно затова се учим да овладяваме душевния си мир там – в природата. Целта на летните лагери е да разкрие един нов и вълнуващ свят, който децата да пренесат в ежедневието си. С техниката mindfulness им даваме един ключ към спокойствието и концентрацията – така с отпочинал и свеж ум освобождаваме място за креативността – едно от важните измерения на любопитството.

Техниката се състои в това да се „паузираме“, когато напрежението или емоциите ни идват в повече. С няколко изречения, спокоен тон и тиха обстановка, учителят стимулира децата да се освободят от негативните мисли. „Дишай дълбоко“, „Издишаш негативните емоции, вдишваш енергия и кислород“, „Представи си, че се носиш на чуден удобен облак, който е направен специално за теб“ - една малка част от нещата, които учителят може да каже, за да откъсне децата от света около тях. Когато за миг се отделим от случващото се, освобождаваме място в мозъка си за нови интересни хрумки и креативност, а тялото зареждаме с покой и усмивка.

В града тази техника може да ни бъде от още по-голяма полза – усвояваме я в планината, където всичко е зелено, динамично и интересно, за да я пренесем вкъщи – в забързаността, графика и задълженията. С нейна помощ ставаме по-устойчиви на непредвидени обстоятелства, защото ни помага да контролираме емоциите си, да мислим трезво и да си поемем дъх, за да помислим на свежа глава, преди да предприемем някаква стъпка. Ето така преодоляваме пречките пред нашето любопитство!

ПОДОБНИ

Кога по-малко значи повече при отглеждането на деца – няколко съвета за по-спокойно детство от летните ни лагери

Лятото е безвремието, в което не бързат, с безгрижните игри на открито – извън града.

Детето ви придобива 5 важни умения, докато играе навън - подарете му време на открито

На колко години според вас свършва детството?

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.