От комуникация до по-добра памет: кои шест умения развивате по време на езиково обучение

Ученето на нов език отваря невероятни възможности пред всеки съвременен професионалист. С познанията си на чужд език, вие можете да ползват ресурси, написани на чужд език, да общувате свободно с чуждестранни клиенти и да разширите своята професионална мрежа чрез участие в международни конференции и networking събития.

Само че предимствата на това да изучавате чужд език не се изчерпват само до това да можете да говорите и разбирате казаното. Yudhijit Bhattacharjee пише в The New York Times: “[Learning a new language] can have a profound effect on your brain, improving cognitive skills not related to language and even shielding against dementia in old age.“ В процеса на изучаване се развиват много нови умения, които са изключително ценни в професионален и личен план. Способности като по-добра комуникация и умения за изслушване ще подобрят общуването с колеги от всички народности, а подобрената памет и концентрация ще ви помогнат при придобиването на нови знания. Ето част от уменията, които развивате по време на езиково обучение:

1) Вербална и невербална комуникация

Изучаването на чужд език отваря врати към свят от непознати думи, граматика и фразеология. Вие навлизате в тази непозната територия само с набор от най-основни думи. С тях, вие трябва да предадете сложни съобщения и да навигирате в света. Всеки път, щом трябва да проговорите, трябва да обмисляте коя формулировка е най-подходяща и как да не сбъркате някое граматическо правило. Вие започвате внимателно да подбирате своите думи така, че да изразите максимално ясно това, което искате да кажете.

Развиването на вашите комуникационни умения не се ограничава до вербалното общуване. Когато сте начинаещи, често не можете да откриете начин да предадете своето послание със скромния речник, който разполагате. Това ви подтиква да опитате други канали на информация като мимики, жестове и език на тялото. Посредством проба и грешка, вие научавате как най-ясно да комуникирате информация с невербални жестове. Нещо повече, когато не разбирате казаното, вие започвате да търсите подсказки в тона или в мимиките на вашия събеседник. Това подобрява вашето разбиране за езика на тялото, което може да ви бъде от огромна полза при общуване с хора от различни култури.

2) Умения за изслушване и концентрация

Снимка: Created by Luis_molinero - Freepik.com

Проучване на Northwestern University открива, че изучаването на чужд език ви помага да изолирате околния шум и да следите речта на вашия събеседник. Това става, защото по време на общуване на нов език, често ви трябва време и повишена концентрация, за да сглобите чутите думи в логически последователно изречение. Подобрените ви умения за фокус ви позволяват да се концентрирате изцяло, когато изслушвате някого и нещо. По този начин, вие разбирате казаното по-бързо и успявате да отговорите по-добре.

3) Умения за вадене на смисъл от контекста

Едно от най-честите упражнения при изучаване на чужд език е четене или слушане с разбиране. Задава ви се текст или запис, и вие трябва да отговаряте на въпроси, свързани с него, включително и за основната идея на текста и нагласите на автора. За да се справите успешно, трябва да се научите да четете между редовете и да улавяте нагласите на автора. Това е изключително полезно при общуване с култури от източна Азия, където голяма част от посланието е закодирано в контекста на казаното.

4) По-добра памет

Докато комуникирате на нов език, вие се фокусирате не просто върху това, което искате да предадете, но и как да го предадете. Вие трябва бързо да откриете подходящи думи и да ги подредите в граматически коректни и последователни изречения. Тази кратка дейност е ежедневна тренировка за вашата работна памет (за колко неща можете да мислите едновременно).

Освен това, по време на обучението си, вие приемате купища информация, която трябва да запаметите, под формата на лексика, граматически правила и езикови норми. Доброто езиково обучение ви дава и комплекс от стратегии, които можете да ползвате, за да структурирате тази информация, като асоциации, дворци на паметта и други техники на мнемоника. Например, добър метод за запомняне на дълга дума е да разглобите дума на срички. След това, свързвате всяка сричка с картина, а картините обвързвате в обща история. Когато искате да си припомните думата, се опитвате да навържете историята.

5) Предпазва мозъка от стареене

Когато владеете два езика, в съзнанието ви се развиват втора езикова система, паралелно на вашия майчин език. Това означава, че винаги, когато говорите, мозъкът ви трябва да блокира една от системите, за да достигне до другата. Това упражнение, по думите на Yudhijit Bhattacharjee: „forces the brain to resolve internal conflict, giving the mind a workout that strengthens its cognitive muscles.“ По този начин, и най-простият разговор може да се превърне в кратка фитнес тренировка за вашето съзнание. Общуването на нов език запазва мозъка ви остър и ви предпазва от заболявания като деменция.

6) Запознавате се с непознати концепции

Учейки нов език, вие често се запознавате с думи, които нямат точен превод на родния ви език. По този начин, вие обогатявате не просто лексиката си, но и вашата палитрата от възприятия. В блога за образование Elevate пише: „Each new word opens a new pathway for thought, and the more words you know, the greater your ability is to focus your own ideas and consider those of others.“ Дори и да не можете да откриете дума за това, което преживявате на български, можете да използвате такава на английски. Ето няколко концепции, които нямат точен еквивалент на български:

serendipity – когато събитията по случаен начин се обръщат във ваша полза;
staircase wit – когато се сещате за подходящ отговор на закачка едва на тръгване от събитието;
a pie in the sky – нереалистична идея или начинание;
fool-proof – толкова лесно/ очевидно, че дори и глупак би могъл да се справи

Освен че носи много кариерни възможности, изучаването на чужд език може да се превърне в истински обогатяващо преживяване за всеки професионалист. В процеса на обучение се усъвършенстват умения за вербална и невербална комуникация, изслушване и подобряване на паметта. Затова курсовете в BRITANICA са фокусирани не само върху преподаване на езика, но и върху развиване и надграждане на всички допълнителни умения. Посредством дискусии и презентации, вие се учите как да изразяват своите идеи и да изслушвате своите събеседници. При изучаване на лексика, научават мнемонични техники за запомняне на думи, които могат да бъдат прилагани навсякъде в работната среда.

Можете да откриете пълния каталог на езиковите курсове, предлагани от BRITANICA, на тази страница