Малки презентатори: как възпитаваме победители със забавни предизвикателства

Казват, че някъде там – през девет парка – в десети, имало чудна детска градина.
Казват, че това не било обикновена детска градина – и действително тя била истински Замък.
Казват, че в този замък децата влизат съвсем мънички, милички и плахи, а излизат все така прекрасни и милички, но по-уверени, по-социални и съвсем готови за всички приключения, които ги очакват.

Казват и са прави. Имаме много „примери“, които вече ходят на училище, печелят награди, справят се чудесно и нямаме търпение да видим какво още ще постигнат. А в градината продължават да ходят малките човеци, които в последната група правят нещо много интересно – проекти. Проекти, които възпитават в growth mindset (мислене на израстването). Мис Ани и мис Рали ни разкриват всичко, което искаме да знаем.

Рая стои гордо до проекта си, за който самостоятелно прави голяма част от елементите.

Growth Mindset
Според теорията на Карол Дуек съществуват два типа мислене: fixed and growth mindset. Хората с fixed mindset смятат, че техните способности са дадени по рождение – и не могат да бъдат развити. Хората с Growth mindset вярват, че могат да развият талантите си, а трудностите са възможност да научат нови неща и да подобрят уменията си. За тях всичко е постижимо – стига да положат достатъчно усилия. Децата с такъв начин на мислене са по-отворени да пробват нови неща, по-мотивирани да учат, защото осъзнават, че успехът е въпрос на усилия и труд, а не на вродени качества и не се страхуват да сгрешат – защото приемат грешките като възможност да станат по-добри в дадената сфера. Когато грешим, имаме възможност да рефлектираме върху случилото се, да си направим изводи и да си изготвим подробен план как следващия път да се справим безпроблемно.
Точно това мислене възпитаваме в The Castle. Как ли?

Ето как:
Curiosity Projects
Успоредно, а дали не и изпреварващо Growth mindset, дойде идеята за индивидуалните проекти.

Когато достигнат до определено знание или умение по няколко начина и от няколко човека, в които вярват, децата стават по-уверени да експериментират и да си задават въпроси. Тогава сме насреща, но вече излизащи извън комфортната зона, предлагащи стъпка напред, предизвикателства, стратегии и подкрепяща обратна връзка.

В The Castle следваме няколко принципа, залегнали и в проектите:

  • децата имат контрол над посоката на обучението си – всяко дете изготвя проект на база на своите интереси и лични търсения. По този начин, с помощта и напътствията на „големите“, малчуганите изграждат увереност да се изправят пред останалите и да разкажат за това, което ги вълнува; да „заразят“ останалите със своето любопитство.
  • децата учат чрез опита и сетивата сидокосване, движение, слушане, наблюдение – проектите включват визуализация, устно представяне на материала, механично изготвяне, което минава през ръцете им – така използват възможно най-много сетива. В градината изграждаме богата среда, от която децата черпят знание и идеи – с песните на мис Еми, с танците на мис Цвети, с изкуствата на мис Изи, и още много...
  • децата имат връзка с други деца и с материални вещи, които могат да изследват – децата се учат едно от друго, учат и за материалния свят около тях; Ние наблюдаваме случващото се наоколо, говорим за това какво виждаме, мислим и знаем какво още бихме искали да научим. Обединяваме идеи и материали, експериментираме, разширяваме максимално кръга, от който черпим вдъхновение.
  • децата имат безкрайни възможности на изява – проектите са един чудесен начин да намерят увереност в силите си.

Проектът "Nature" на Ели.

Това, което прави проектите истинска част от growth mindset стратегията, е трудността на изпълнението – децата преживяват първите си сценични изяви и това води до притеснение. „Трудно е, но въпреки това мога да се справя“ - това е начинът, по който мислят децата. В последствие това ще се окаже решаващ фактор, за да не се отказват от идеите и мечтите си.

За да им помогнем да се справят, градим устойчивост, обгрижваща среда и развитие на увереност. Самите им приятели са подкрепяща среда.

Подкрепяща среда.

Проектите са страхотен начин да учим и да се себеизразяваме.

От всеки проект ние получаваме нещо ново – знания (за морското дъно, магнитите, горските обитатели, за хитростта на гарваните и още и още...), виждаме приятелите си в нова светлина (в светлините на прожекторите!), разбираме, че понякога дори и най-увереното дете има нужда от огромна подкрепа в презентирането на своя проект, убеждаваме се, че смелостта не познава възраст и че усилията в повечето случаи се увенчават с успех.

Магията на магнитите!

Освен, че научаваме много, възприемаме на практика две житейски истини – че знанието е суперсила и че няма напредък без грешки.

  • Learning is my superpower. В градината четем много и всеки ден. Подбираме книгите според целите си и се стараем да избираме заглавия, от които можем да вземем добър пример.
  • Failing is part of learning. Учим се да не се спираме пред трудностите, а заедно да се опитваме да ги преодолеем. В работата си наблягаме на екипната работа и приобщаването на всяко едно дете към групата. Създаваме нагласа у децата за сигурност и увереност, не само от учителите, но и от техните приятели.


За децата и развитието
Ефектът се забелязва с всеки изминал проект.
С децата работим над езика, мислите и идеите, които споделят помежду си. В резултат на това все по-често чуваме реплики като: „Много е красива твоята рисунка.“ , „Еха, как го направи това?“, „Следващият път ще го направя по-хубаво“.

Това е, което мис Ани и мис Рали имат предвид под подкрепяща среда – децата се учат и възхищават едно от друго, радват се на успехите на другите и се мотивират да се развиват заедно.

Обожаваме когато нашите ученици и приятели постигат успехи и не пестим похвалите и ръкоплясканията си след всяко едно тяхно презентиране. Успехът е двоен – презентаторите са доволни и виждат плодовете на техните усилия, а наблюдаващите деца се мотивират да подготвят свой проект и да го представят също толкова добре, а защо не и по-добре.

"Обожаваме когато нашите ученици и приятели постигат успехи и не пестим похвалите и ръкоплясканията си след всяко едно тяхно презентиране"

Ролята на родителя
Ние смятаме родителите за наши съмишленици във възпитанието и обучението на децата. Стараем се да предадем идеята за окуражаването на децата в това да опитват и да бъдат хвалени за техните опити. За нас е важно родителите да подкрепят всяко ново начинание на децата.

Резултатът
Деца, които още на 5 или 6 години са се сблъскали с едно страхотно предизвикателство, пред което и някои голeми се предават. Но с разликата, че го правят в приятелска, подкрепяща и стимулираща среда, която им помага да добият увереност занапред. Това е една приказка с щастлив край, в която децата заживели уверени в своите възможности, горди от постиженията си и с нагласата да подкрепят околните в техния път нагоре.