Love to CAE: Качествените методи за сертификатна подготовка с Деси Дойчева

Качественото образование се изразява в две неща – успешни методи и отдадени преподаватели. За да може едно дете да се развива правилно в обучението си и да бъде преди всичко личност, трябва да получава най-доброто отношение от своя учител. Той, на свой ред, пък трябва да бъде ментор, лидер и ръководител на един характер, все още ориентиращ се в бъдещето си.

И точно тук се появява Деси Дойчева, която преподава сертификатни нива на филиал „Прага“. От 7 години е в BRITANICA и винаги е впечатлявала с отличната обратна връзка към всяко едно дете. Затова сега сядаме в една зала на спокойствие, където да ни разкаже надълго и нашироко за методите си на работа.

Подготовката за Cambridge сертификат е по-различна от другите програми. Молим Деси да ни разкаже повече:

„Занятията са насочени към четирите основни езикови умения: четене и слушане с разбиране, писане и говорене. Ключов елемент от обучението в нивата FCE, CAE и CPE е не само надграждането на знанията на курсистите спрямо формата на изпитите и изискванията на университета Кеймбридж, но и развиването на аналитично мислене и способност за взимане на решения.“ - разкрива тя. Споделя и за целта на този метод: „Така ние искаме да помогнем и улесним нашите ученици в процеса на овладяване на задълбочени знания и изградим уменията им да ги прилагат в изпитна обстановка и по-нататък в реални житейски ситуации.“

Децата на мис Деси са в изключително експресивна възраст. Тийнейджърите, на които тя преподава показват, че това може да е хубаво качество. „В учебните часове се фокусираме върху умението за самооценяване от страна на всеки курсист, което ще им даде възможност да преценят силните си страни и умения, които се нуждаят от подобрение.“

Питаме я и как успява да достигне до тях: „Наред с приятелската атмосфера, се стремя да изградя взаимно доверие, тъй като курсистите и аз сме страни в един и същ процес – обогатяване на познанията по английски език и обща култура, а също така и гореспоменатите умения. Откровеновеността и откритостта са качества, които тийнейджърите ценят и към които се придържаме.“

Десислава е изключително вдъхновяващ преподавател и разказва и обяснява много увлекателно. Почти магнетизирани от спокойствието в гласа ѝ, я питаме и за ролята на родителите и как тя разговаря с тях като партньор при изграждането на личности:

„В разговорите с родителите се фокусирам върху процеса на подготовка, какво сме постигнали до момента и какво предстои. Говорим за тенденциите в прилагането на знания и развиване на умения и това дали има траен прогрес, за целите, които техните деца си поставят и доколко системно работят за тяхното реализиране.“

Това, което обаче Деси ни отбелязва, е нейния метод „Не се безпокойте“:

„Не се безпокойте“ използвам в случаи, когато виждам, че даден ученик очаква бързо да постигне своята дългосрочна цел и се разочарова по пътя, който трябва да извърви. Тази фраза отразява разбирането ми, че всеки прави грешки и че в това няма нищо страшно стига да се учи от тях и не допуска същите отново.“

От приятния ни разговор се затвърждава първоначалното ни впечатление, че Деси е изключителен професионалист и отличен оратор. И се гордеем, че човек като нея застава пред децата на BRITANICА, защото знаем, че бъдещето им е в добри ръце.