Курсовете за възрастни в BRITANICA вече от всяка точка на света!

Все повече хора, които посещават различни курсове, оценяват предимствата, които дават онлайн програмите. Онлайн курсовете в BRITANICA стават все по-предпочитани сред студенти, работещи хора или всички онези, които искат да усъвършенстват знанията си по английски език в комфорта на дома. Ето какви са основните възможности, които предоставя виртуалната класна стая на нашите курсисти:

По своето съдържание виртуалните часове не са по-различни от тези, в които преподавателите са заедно с техните курсисти. В единия случай всички седят в класната стая и гледат към интерактивната дъска, а в другия – са в удобното кресло у дома си, най-често с лаптоп пред себе си.

Онлайн платформата, по която работим в BRITANICA, е много удобна по мнение и на преподавателите, и на курсистите. Тя дава възможност всеки курсист да може да “вдигне ръка”, а преподавателят да му помага в момента на изказването му, като в реално време да коригира неточности по упражненията, които прави устно или писмено. В тази връзка, можем да кажем, че едно от основните предимства на онлайн обучението ни е, че комуникацията става още по-интензивна.

Интерактивността и възможностите за различни упражнения онлайн, включително игри, и различни дискусии подтикват курсистите да участват активно в учебния процес, да задават въпроси, да изказват своето мнение и да излагат аргументите си по дадена тема. Дори тези, които обичайно са по-дистанцирани обикновено, във виртуалната стая се чувстват по-свободни да вземат участие и започват да използват по-голям набор от граматически и лексикални структури в своята реч.

В онлайн курсовете, както и на живо, практикуваме успешно всички езикови компоненти – reading, listening, writing, speaking. Забавен и мотивиращ елемент, който всички харесват, е виртуалният таймер. Той помага на нашите курсисти в сертификатните нива например да си изградят правилна стратегия за управление на времето, така че да се справят успешно с всички компоненти от изпита за сертификат на Cambridge в нужния срок, а и да усъвършенстват уменията си за преценка и управление на времето си и при ежедневните си задачи.

За упражненията по писане съществува опцията индивидуален screen share. С нея преподавателят следи как курсистите се справят със задачата така, както го прави и в реалната класна стая. Той веднага може да коментира, да посочва допуснатите грешки и да дава насоки за подобряване на резултатите.

В онлайн часовете ни има възможност и за работа по двойки или по групи. Само с едно кликване на мишката курсистите могат да се разделят по двойки или по групи, за да упражняват говорните си умения. Няма странични шумове, не се губи време, през което хората трябва да се прегрупират физически, нито пък отделните групи си пречат взаимно. Всичко това създава и по-добра възможност за концентрация, фокусиране върху задачите и усвояване на материала.

Командировките или наложителните семейните пътувания вече не са проблем, защото курсистите могат да „влязат“ в часа си по английски, независимо в коя точка на България или света се намират. Точно затова онлайн курсовете на BRITANICA са особено предпочитани от хора с динамичен начин на живот.

Също така се избягва и необходимостта от пътуване в рамките на града, което в големите градове е голямо предимство. Така ресурсът време, който трябва да бъде отделен за курса, остава единствено този, който се прекарва в самите онлайн часове плюс времето, което всеки сам преценява, че може и трябва да отдели за самоподготовка.

Дори и онлайн, курсовете си остават и място за социален контакт и разнообразие, навлизане в една нова социална група, в която нашите курсисти намират нови познати и приятели, с които ги свързват редица общи цели, интереси или хобита.

Ако в сертификатните програми повечето ни курсистите са ученици от горните класове, студенти и младежи, на които най-често предстои кандидатстване в университет, в групите по общ и бизнес английски се включват хора на всякаква възраст и с различни занимания – също така ученици и студенти, но и професионалисти от различни сфери или хора, които са в момент, в който се преориентират в кариерата си. В бизнес програмите пък по-често се срещат предимно работещи, които предпочитат да учат английски през призмата на бизнеса, което им помага да подобрят комуникацията си с клиенти и колеги. В бизнес нивата поставяме акцент върху усвояване на правилата за официална кореспонденция – как се пише имейл, как се подготвя успешно CV и презентация, въвеждаме терминология  от разнообразни сфери – икономика, право, медицина, компютърни технологии.

Все повече са и българите в чужбина, които избират онлайн програмата по английски в BRITANICA, за да навлязат по-бързо и успешно в новата среда, в която се намират, и да се справят по-добре с изграждането на бизнес контакти и да се справят по-добре не само в работната си среда, но и в ежедневието.

Ако искате да усъвършенствате знанията си, независимо на какво ниво владеете английски в момента, можете да изберете най-подходящата програма за вас тук: https://britanica-edu.org/adults-courses-britanica. В момента стартират програми и в присъствена, и в онлайн форма. Те включват по 126 уч. часа с преподавател и 20 уч. часа онлайн, за които се осигуряват материали за самоподготовка. Нивото ви ще бъде определено с безплатен входящ тест. Повече информация ще получите телефон: 024666666 или на имейл: info@britanica-edu.org.