Как да превърнете отбор от индивидуалности в сплотен екип

Умението за колаборация и добра работа в екип е ключово в почти всяка длъжност – факт, по който се съгласяват и работодатели, и професионалисти. Освен че е едно от най-търсените Soft Skills, то е цитирано като „very important“ за 75% от американските служители, според анкета на Queens University.

За съжаление, много компании не успяват да реализират пълния потенциал на екипната работа. В същата анкета, 39% от интервюираните се оплакват, от липса на колаборация и работа в екип на работното място. Това излага всеки екипен проект на риск: в проучване на Clear Company 97% от служителите отговарят, че липса на добри взаимоотношения в екипа могат да доведат групов проект до провал.

Какви са съставките на супер екипите?

Глобалният проект на Google – Aristostle Project – разглежда дейността на екипи от цял свят, за да открие каква е рецептата за формиране на супер екип. Изненадващо, резултатът не е в това какви технически умения притежават кандидатите или в сбора от тяхното IQ. Това, което отличава най-успешните екипите от всички останали, е как общуват помежду си. Работещата комуникация включва:

Демократичност

Дори и в екипите да има строго определена йерархия като ясно обособен лидер, тя изчезва по време на групова дискусия. В добрите екипи цари усещане за равенство – всеки може да даде идея или да изрази своето мнение. Разговорите са динамични – всички говорят относително по равно, без един или повече участници да монополизират дискусията. Това създава среда, която окуражава изказването на възражения и различни гледни точки. Такива екипи са по-способни да предвидят трудности и да изготвят добри стратегии за решаване на проблемите.

Емпатия

Емоционалната интелигентност е ключов параметър за отлична групова работа. В добрите екипи участниците са синхронизирани един с друг, запознати са с своя език на тялото и усещат настроенията на всеки член на групата. Това им позволява да предвиждат и да предотвратяват конфликти и да комуникират по-ясно един с друг.

Емоционална близост

Популярна мъдрост е, че работните взаимоотношения изключват приятелство и близост. Само че проектът на Google опровергава това. Групите, които имат силни междуличностни връзки, са не просто по-приятни за работа – те са и по-продуктивни. Когато вашите служители се чувстват близки със своите колеги, и усещат, че останалите зависят от тях, те стават по-мотивирани да дадат всичко от себе си.

Как да въведете трите компонента в своята работа?

1) Окуражете служителите да се опознаят извън работното място

Общуването в неформална среда дава шанс на вашите служители да изградят топли взаимоотношения. Така те могат да изградят комуникация на базата на демократичност, емпатия и емоционална близост. Можете да направите това чрез групово обучение, team building или неформално събиране в извънработно време – възможностите са безкрайни. Но дори и малки промени могат да имат същия ефект – като например да организирате работния процес така, че участниците в един екип да излизат в обедна почивка по едно и също време. Така, те могат да излязат от бариерите на корпоративната атмосфера и да общуват в по-разчупена обстановка.

2) Дайте им цел, която да ги мотивира

Нищо не е толкова мотивиращо като похода към обща цел. Тя помага да всички участници да се обединят и да насочат усилията си в една насока. За да извлечете максимума от вдъхновяващата сила на целта, редовно припомняйте какво прави работата по проекта толкова важна.

Трудността тук идва, ако трябва да ръководите международни екипи. Всяка култура има различна представа за това какво представлява успеха, и какво е добре свършена работа.  Например, в западните култури се поставя голям акцент върху поставяне на времеви рамки за всеки проект. Една работа не би била добре свършена, ако не бъде готова преди крайния срок. Само че източните култури възприемат времето циклично. За тях, крайните срокове имат препоръчителен, не задължителен характер. Ако фокусирате усилията си изцяло върху това да завършите работата преди крайната дата, това няма да мотивира за колегите от Изток. За да избегнете това, преди започването на групов проект, който включва международен екип, съберете всички и заедно формулирайте вдъхнoвяващ за всички „vision of success“.

3) Не търсете вината – търсете отговори

В случай, че срещнете проблеми в работа, избягвайте да търсите вината и да „наказвате“ отговорни. Проучване на John Gottman в University of Washington открива, че прехвърляне на вина и агресивна критика, оставят потърпевшия служител потиснат и неангажиран към работния процес. Вашите критики могат да повлияят и на останалите участници в екипа – ако видят, че всяка грешка бива наказана, те избягват да дават предложения и да проявяват инициативност.

За да предотвратите това, заместете търсенето на виновници с търсенето на отговори. Заместете въпроси като : „Who is responsible for the decision?“ с „What can we learn from this mistake?“, или „How to avoid such outcomes in the future?“. Организирайте обща дискусия, на която да обсъдите кои са обстоятелствата, които са довели до проблемите, и как можете да ги избегнете за в бъдеще. Окуражете всеки участник в екипа да сподели своето мнение, без да преxвърля отговорност и да накърнява достойнството на своите колеги. С правилните стратегии, всяка грешка може да се превърне във възможност за научаване на нови неща за вас и целия екип.

4) Дайте им шанс да изследват идеи – и да ги споделят с екипа

В работата на всеки екип е нужно да има доза близост, сплотеност и усещане за сигурност. Само че ако това продължи твърде дълго, идеите на екипа се изчерпват и иновацията става все по-трудна. За целта, дайте възможности на всеки член на вашите екипи да изследва и други аспекти от работата и да участва в странични проекти. Примерна възможност е да организирате обучение за целия екип. Така, те заедно се сблъскват с нова материя, интерпретират непознатата информация и изследват идеи. Всеки допринася към дискусията с уникална гледна точка, което може да доведе до интересни връзки и свежи хрумвания.

В BRITANICA осъзнаваме колко важно е умението за работа в екип за всяка модерна компания. Затова и нашите курсове са заложени много дискусии – така професионалистите се научават да се изслушват, да изразяват съгласие и несъгласие дипломатично и да изразяват своето мнение. В процеса на обучение, ние насърчаваме участниците да изследват непознати теми, да ги обсъдят със своите колеги и да ги представят пред целия екип. Това дава поле на всеки да развие уменията си за проучване и творческо мислене, и да пренесе духа на иновация на работното място.

Пълният списък с обучения за компании на BRITANICA можете да откриете на този линк. За директна връзка с нас: email: corporate@britanica-edu.org или на телефон: +359 2 466 66 94.