Как да мотивирате своите служители в работата им?

Отдавна не е тайна, че отношението на вашите служители към тяхната работа е решаващо за редица аспекти от продуктивността като аналитично мислене, problem-solving skills и креативност. Един вдъхновен служител е два пъти по-продуктивен от просто задоволен служител, и три пъти по-успешен в компанията от своите недоволни колеги. Истински мотивираните служители не са просто връзка от голямата верига – със своята отдаденост и хъс, те могат да се превърнат в истински катализатори на прогреса. Само че, според проучване на Gallup, само 30% от работещите са истински мотивирани да дадат най-доброто от себе си на работното място. Нещо повече – един от всеки петима служители активно саботират дейността на компанията и предават доверието на своите колеги. Такова поведение може да доведе до огромни загуби за вашата компания.

Тук идва въпросът: как да запалите искрата у вашите служители? Daniel Pink, автор на книгата Drive, цитира трите основни компонента на мотивацията: автономия, усещане за споделена кауза и чувство компетентност. Ето как, използвайки тези три компонента, можете да превърнете всеки служител в суперзвезда:

1) Независимост

Представите за много компании за мениджърство е постоянно да надзирават работния процес. Но ако мениджърите в компанията непрекъснато проверяват работата на своя екип, професионалистите усещат, че компанията не им се доверява. Това силно накърнява тяхната мотивация. Почти от половината от служителите в американски компании са склонни да жертват 20% от предстоящо повишение, ако в замяна на това получат повече контрол върху това  как работят. Освен това, автономията на служителите им дава шанс да експериментират с различни подходи и стратегии, и може да доведе до неочаквана иновация.

Не запазвайте своето доверие само за служители с дълъг стаж в индустрията. Често двигател на иновацията се оказват именно служителите с най-малък опит, защото те не са обременени от навици и традиционен подход към работата. Ако им дадете поле да изразят творческото си мислене, те много скоро могат да ви изненадат с оригинални идея.

2) Чувство на увереност и компетентност

Усещането за компетентност и увереност е една от причините най-отдадените ви служители да инвестират толкова време и усилие в своята дейност. Проблемът е, че след като са прекарали известно време в компанията, професионалистите свикват с ежедневната дейност и тя престава да ги ангажира. Ключът към дългосрочна мотивация е в разнообразяването на задачите и поставянето на нови предизвикателства. Дори леки вариации в работната дейност ще донесат свеж полъх в ежедневието на всеки професионалист и ще му дадат шанс да упражни своето творческо и аналитично мислене.

Друга възможност за създаване на разнообразие е като предоставите на служителите си възможности за учене и развиване на нови умения – като например организирате корпоративно обучение. Освен това, това ще покаже на всеки професионалист, че компанията е готова да инвестира в неговото развитие. Това е особено валидно за младите служители: според проучване на Gallup, 87% от представителите на Generation Y цитират възможностите за растеж като ключов фактор при избор на работно място.

3) Споделена кауза

“Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?” Това са думите, с които Steve Jobs предлага на John Sculley, тогава служител на Pepsi, да приеме поста на изпълнителен директор на Apple. Не е тайна, че човек има нужда да чувства, че работи в името на значима кауза. Затова и всяка компания има изложени Vision, Mission and Values. Само че, обикновено, тези три компонента са силно застъпени в комуникацията с клиенти, но не и в комуникацията със служители. В резултат на това, много професионалисти изпитват трудност да направят връзката между своите ежедневни задължения и усещането, че допринасят за постигането на целите на компанията.

Добър начин да решите този проблем, е да използвате естетиката и езика от комуникацията от маркетинг кампанията при общуване със служители на всички нива. Например, в опит да ангажират своите служители, Nike решават да разчупят шаблона на строгия тон по време на своите работни срещи. Вместо това, мениджъри и лидери разказват анекдоти, вдъхновени от рекламния слоган на компанията Just Do It. Историите включват хора, които постигат успех, като впрягат своята смелост и находчивост или просто „seize the moment“. По този начин, тонът на комуникацията е по-автентичен и служителите се чувстват като част от компанията.

Затова и в BRITANICA сме ангажирани мотивираме максимално вашите служители с обучение по английски. Часовете при нас са фокусирани не просто върху предаване на знания, но и върху изграждане на личностни и професионални качества. Обучението е силно фокусирано върху упражняване на езика, в контекста на ситуации, в които вашите служители попадат всеки ден. Освен това, занятията включват проекти, които стимулират всички курсисти да мислят творчески, да откриват решения на проблеми (problem-solving skills) и да изразят своите интереси. Часовете в BRITANICA помагат на професионалисти от всички сфери да открият нови интереси и да се върнат офиса освежени и пълни с нови идеи.

Повече информация за модулите, част от корпоративната програма на BRITANICA, можете да откриете на тази страница. За директна връзка с нас: email: corporate@britanica-edu.org или на телефон: +359 2 466 66 94.