Как BRITANICA превръща обучението по английски в team-building преживяване за вашите служители

Едно от най-големите предизвикателства за всяка организация е да създаде отборна атмосфера, в която работещите се трудят заедно към постигането на една обща цел. Това е от полза и както за компания, и за нейните служители. От една страна, добрата екипна работа води до увеличаване на продуктивността: различните служители успяват да си разпределят задачите така, че да използват силните страни на всеки служител. Между работещите съществува разбирателство, което предразполага към честност и даване на градивна критика. Освен това, добър климат на работното място води до намаляване на конфликтите и по-добро разпределение на задачите. Това намалява стреса у работещите и им дава удовлетворение от свършената работа. На кратко, добрата екипна работа дава на компаниите по-здрави и по-мотивирани служители.

Освен че предоставя качествено образование по английски, в BRITANICA се стремим да възпитаме отборен дух у вашите служители. Започваме с Language Audit, по време на който ние проверяваме умения за успешна комуникация и активно слушане (Active Listening). Използвайки метода Ситуация → Проблем → Решение, ние даваме предложения за начин, по който да подходим към решаване на проблемите. В компании, където открием липса на отборен дух, ние задаваме на служителите проекти и презентации, по които служителите ще трябва да работят заедно. Ето как обучението в BRITANICA помага за подобряването на екипната работа в една фирма за софтуер.

Ситуация:

Престижна американска компания, която се занимава с разработка на софтуер за уеб и мобилни устройства, се разраства много бързо. Това води до наемането на голям брой нови служители за кратко време. Компанията се помещава в просторни офиси, където всеки служител разполага със свое работно пространство. Служителите са с гъвкаво работно време и рядко се засичат помежду си. Основното време на комуникация е по време на конференции и ежедневни срещи, където се обсъжда статуса на текущите проекти или тестването на нов продукт. За да протекат срещите гладко, служителите трябва да могат да изразят своите идеи, да се изслушват и да достигнат до компромис. Това прави добрата работа в екип ключова за просперитета на компанията.

Проблем:

Големият наплив на нови кадри води до ситуация, в която служителите нямат изградени междуличностни връзки: те не се познават помежду си, не се поздравяват по коридорите на компанията, обядват сами. По време на срещите се притесняват да изразят мнението си пред своите колеги, от страх, че ще останат „неразбрани“. В компанията няма изградена отборна среда, а всеки работи индивидуално. Това намалява тяхната мотивация: служителите не се чувстват ангажирани в работата и не поемат инициативата.

Решение:

За да превърнем индивидуалните играчи в сплотен екип, ние съчетаваме обучението по английски с team-building проект. В занятията се включват служители на различни позиции в компанията: дизайнери, разработчици, мениджъри на отдели и членове на HR екипа. Сесиите се провеждат два пъти седмично в продължение на три месеца. Насрочени са за ненатоварен часови период, така че да не възпрепятстват работния процес.

Обучението се фокусира върху изучаването на изразни средства, които помагат при успешната социализация. Курсистите учат как да провеждат разговор на обща тема (small talk), да комуникират по телефон или имейл, да изразяват съгласие и несъгласие дипломатично, да спазват бизнес етикет. Понеже на професионалистите се налага да общуват с хора от цял свят, се набляга на умението да се изразяват политически коректно и учтиво. Подобряват се и техните умения за преговори с клиенти, колеги и бизнес партньори. Други акценти на програмата включват иновации, мотивация, аутсорсинг и културни развлечения.

Освен че подобряват своите умения по английски, участниците в обучението успяват и да опознаят своите колеги. Това се случва посредством групови проекти, които трябва да бъдат изпълнявани всяка седмица. Целта на тези занимания е да пресъздаде атмосферата на срещите, в които служителите участват всеки ден. По време на подготовката, всеки от тях трябва да даде своята идея и да я защити пред колегите си. След това членовете на екипа се включват в дебат, за да определят най-подходящата идея до достигане на консенсус. Този тип упражнения не само развиват лексиката и граматиката на курсистите, но и успяват да ги разчупят и да ги превърне в активни участници по време на конференциите. След края на обучението участниците не просто надграждат своите знания по английски език с цяло езиково ниво (от B1 до B2), а се превръщат в сплотен екип.

Освен че надгражда езиковите умения, обучението в BRITANICA може да се превърне в истинско team-building преживяване за вашите служители. Благодарение на групови проекти, презентации, дебати и ролеви игри, работещите се научават да изразяват мнението си и да се аргументират. Това стимулира изграждането на добри междуличностни връзки и ефективна комуникация.

За повече информация можете да се свържете с нас на email: corporate@britanica-edu.org или на телефон + 359 2 466 66 94.