Хокеистът от националния ни тим Мартин Наков усъвършенства английския си в BRITANICA

Мартин учи в продължение на две години в BRITANICA и достига до ниво С1.

Ползите от лятното обучение в BRITANICA и пътят към изпита Cambridgе English: Flyers

Дни преди изпита Cambridge English: Flyers се срещнахме се с наши деца от лятната ни програма Cambridge Young Learners в BRITANICA Мадрид. 

Децата от ниво Starters очакват максимален брой щитчета на изпита на Cambridge

Когато през годината си научил много, е чудесно да можеш да провериш докъде си стигнал с подготовката си, като се явиш на един истински пре

Един приказен час. Gamification на онлайн обучението

Една от онези студени пролетни вечери е, в които ти се иска да е вече топло, но все още не е, и няма какво да се прави навън.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.