Как да преодолеете трудностите при общуване с хора от различни култури

Общуването на хора от различни култури може да доведе до конфликт и неразбирателство на работното място. 4 съвета как да преодолеете културната бариера.

5 мита за писането на бизнес имейли

Имейлите са важно средство за комуникацията в офиса. Мислите ли, че владеете етикета на бизнес имейлите?

Най-честите грешки при писане на електронни писма – и как да ги поправите

Зле написани имейли водят до объркване, конфликти и изуснати крайни срокове. Ето как да избегнете най-често допусканите грешки.

Помогнете на служителите си да се преодолеят сценичната треска с English for Presentations

По време на презентация, ваш служител се превръща в лице на компанията. Тези седем съвета ще му помогнат да се представи възможно най-добре. 

Как да превърнете английския от пречка във възможност за растеж за вашата компания

Обученията в BRITANICA помагат на вашите служители да общуват на английски с обучение и самочувствие. Прочетете как. 

Какво прави курсовете Business English в BRITANICA толкова практични

"Курсът дава много повече от сухи знания по английски. Правим дискусии, обсъждаме съвременни тенденции в бизнеса, успешни личности, фирми..."

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.