На параход със Sinterklaas и черните Петъри: Как холандците отбелязват зимните празници

Дядо Коледа – испанец, „черни Петъри“ вместо джуджета и платноход вместо шейна: запознайте се с холандските обичаи. 

Възможности за финансиране на следването в страната на лалетата

Университетите в Холандия предлага няколко възможности за финансова помощ, които покриват разходите отвъд таксите. Прочетете какви. 

Следване в Холандия: Образователна система, специалности и срокове

Холандските университети ви дават невероятен кариерен старт. Прочетете какви са типовете университети и как да кандидатствате. 

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.