Как да превърнете отбор от индивидуалности в сплотен екип

Умението за колаборация и добра работа в екип е ключово в почти всяка длъжност. 4 стъпки към отлична работа в екип.

Как да мотивирате своите служители в работата им?

Независимост, чувство на компетентност и споделена кауза мотивират вашите служители да дават всичко от себе си. 

Как да разнообразите и разширите професионалните си контакти

Networking събитията ви позволяват да създадете нови професионални контакти. Ето как да извлечете максимума от тях. 

8 стъпки към отлично обслужване на клиенти

Доброто обслужване струва малко пари на всяка компания, но може да доведе до загуби за хиляди.

От комуникация до по-добра памет: кои шест умения развивате по време на езиково обучение

Изучаването на чужд език развива и шест допълнителни качества, ценни за работното място. Прочетете кои.

Как BRITANICA превръща обучението по английски в team-building преживяване за вашите служители

Добрата екипна работа увеличава продуктивността и намалява конфликтите. Прочетете как едно обучение може да сплоти вашите служители, 

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.