Подготовката за езиков изпит: генерална репетиция за университета

По време на подготовка за езиков сертификат, освен английски, развивате и техники за учене, полезни за вашето следване.  

1 церемония за връчване на сертификати Cambridge, 3 гледни точки

Церемониите за връчване на сертификатите на Cambridge са събития, на които се срещат много емоции. Всеки носи в себе си своето вълнение.

PET for Schools: трамплин към върхови постижения в английския

Явяването на PET for Schools прави учениците по-уверени в своите езикови способности и e важна стъпка към следващите предизвикателства на FCE, CAE и СРЕ.

Сертификати на Cambridge: стъпка по стъпка към перфектен английски

Престижните сертификати на Cambridge ви дават достъп до световно образование и работа в международна компания.

Деца и родители за Cambridge Certificates

Лора, Ели и Александър от BRITANICA Севастопол разказват какво е това чудо Cambridge Exams, каква е ползата от него и как да го преборим.

4-те суперсили на английския

Small B обещава на децата много интересни предизвикателства, в които да провери техните сили и да им даде доказателства за езиковитe им геройства.

Сертификатният курс – пътят към целта и голямото израстване

Един курс не бива да се преживява и осмисля единствено като средство за постигане на цел, а като цялостно ценно и обогатяващо преживяване

Една луда празнична седмица с връчванията на сертификатите на Cambridge

Последната седмица преди началото на учебната година се провеждат и официалните церемонии за раздаване на Cambridge English сертификати.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.