Easter Greetings

Предстои Великден. От гледна точка на бизнес взаимоотношенията, това е чудесен повод компаниите да благодарят на колегите и партньорите си.

Listening between the lines

Skills for Success: Listening & Speaking е специално разработен летен курс, който само за 6 седмици ще усъвършенства на умения

POCKET BOOK WITH BUSINESS PHRASES for Graphs and Figures

Способността за извличане на данни, структуриране на информацията, анализ и представяне на резултатите са ценни умения в бизнес сферата.

Как да изберем точния кандидат при виртуален подбор?

Подборът на служители е отговорна задача, която изисква методичност и отлична преценка.

POCKET BOOK WITH BUSINESS PHRASES | Presentations

Презентирането на проект или на постигнати резултати е важна част от работата на много служители.

Новите очаквания - как се промениха служителите в глобален мащаб

С течение на времето и наложените промени в бизнеса, очакванията на хората към техните работодатели претърпяват трансформация, която обхваща както

POCKET BOOK WITH BUSINESS PHRASES for negotiating

За много служители воденето на преговори е част от работните задължения.

“94% от лидерите очакват от служителите си да усвоят нови умения”

2020 бе година на трансформации, която се отрази неминуемо на бизнеса и начина за реализиране на работната дейност.

POCKET BOOK WITH BUSINESS PHRASES for meetings

„Информацията владее ситуацията“ или иначе казано и през новата година продължаваме да споделяме с вас полезни съвети как да усвършенствате комуник

Онлайн срещите – от предизвикателство до съвършенство

Някога представяли ли сте си, че днес ще работите от вкъщи, водейки служебни разговори онлайн, облечени от кръста нагоре делово, а надолу – с домаш

Курсове по английски език като част от “benefit” пакета за Вашите служители

Кой би предположил, че новото нормално в офиса е всъщност да не сте там?

Онлайн курс по английски език в BRITANICA за надграждане на ключови умения

Новото настояще, в което живеем през последните месеци, създава големи предизвикателства за бизнеса и неговите служители.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.