Свободно и уверено използване на английски език

ОНЛАЙН курс по английски език в BRITANICA

 • Онлайн платформата ни е лесна, удобна и интерактивна.
 • Имаме нива по общ, бизнес и сертификатен английски – според това, което Ви трябва.
 • Учите в реално време, в истинска класна стая с други хора и преподавател, но в домашна обстановка.
 • Използвате всички предимства на реалната класна стая – развивате своите умения за комуникация, работите в екип, надграждате всички езикови умения, получавате веднага обратната връзка на преподавателя и останалите участници в курса.
 • Развивате ценни компютърни компетенции – уменията, които скоро ще се изискват от всяка компания.
 • Придобивате ценни комуникационни умения – разговори и работа в час изцяло на английски и то онлайн - така, както бихте провеждали среща във всяка международна компания.
 • Развивате уменията си за водене на дискусии, дебати и представяне на аргументи на английски.
 • Подобрявате уменията си за работа в екип с разнообрази групови проекти.
 • Развивате критичното си мислене и уменията си за разрешаване на различни бизнес ситуации с интересни казуси на английски език.
 • Провокирате своята креативност и се поставяте в реални ситуации с ролеви игри.
 • Надграждайки знанията по английски език и други умения, ще бъдете по-уверени комуникатори на английски и ще сте по-конкурентни в професията си.

 

Всички курсове, които провеждаме както в присъствена, така и в ONLINE форма, можете да разгледате ТУК.

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.