Свободно и уверено използване на английски език

Присъствено или онлайн

Предлагаме всички курсове за възрастни в присъствена форма или ONLINE

Вашите цели

Получавате обратна връзка през целия процес на обучение, за да знаете къде сте спрямо поставените цели.

Англоезична среда

Обучавате се изцяло на английски, което ви помага да преодолеете езиковата бариера и да общувате естествено.

Реални умения

Усвоявате езика чрез разиграване на реални ситуации, които срещате в ежедневието и на работното място.

Курсът полага основите на езиковите ви компетенции. Подходящ за всеки, който прави първи крачки в обучението си по английски.

Курсовете покриват нивата от А1 до B2. Подходящи за тези от вас, които искат да използват езика в своето ежедневие и да бъдат успешни комуникатори.

Курсове по общ английски език

Курсовете по общ английски език са разработени за тези от вас, които искат да изградят и усъвършенстват знанията си и да използват езика в своето ежедневие. Ситуациите и темите, на които се набляга в цикъла от курсове, са свързани със срещи с приятели, неформални разговори, пътувания и ежедневни дейности.

Изберете курс:

Курсовете за ниво А1 и А2 са разработени с фокус върху английския и качествата и уменията, които ви правят успешни на работното място.

Курсове, с които усвоявате ниво B1 или B2 и развивате лидерските си качества. За тези от вас, които искат да растат в кариерата.

Курсове по бизнес английски език

Курсове, разработени специално за тези от вас, които имат желание да учат английски език през призмата на бизнес нуждите си. Идеята на курсовете е да развият както езиковите ви компетенции, така и да надградят уменията и качествата, които са пряко свързани с кариерата и развитието ви.

Изберете курс:

Курс-подготовка за първия международно признат сертификат на Cambridge Assessment English. Надграждате езиковото си ниво и овладявате формата на изпита.

Курс-подготовка за най-търсения международно признат сертификат на Cambridge Assessment English. Надграждате езиковото си ниво и овладявате формата на изпита.

Курс-подготовка за най-високия международно признат сертификат на Cambridge Assessment English. Надграждате езиковото си ниво и овладявате формата на изпита.

Курс-подготовка за бизнес сертификатите на Cambridge, които свидетелстват за нивото на английския и бизнес уменията ви. Подходящ за професионалисти и студенти в MBA специалности.

Курс-подготовка за един от най-търсените сертификати за прием в университет. За тези от вас, които се стремят към академични постижения в чужбина.

Курс-подготовка за един от най-търсените сертификати за прием в университет. За тези от вас, които се стремят към академични постижения в чужбина.

Сертификатни курсове

Тези курсове целят да ви подготвят за успешното полагане на изпит за международно признат сертификат. BRITANICA e един от четирите оторизирани изпитни центъра в България, преподавателите ни познават в детайли сертификатния формат и ви помагат да усвоите изпитни стратегии, ключови за постигане на висок резултат.

Изберете курс:

Интензивен курс, фокусиран върху вербалното общуване. За всеки, който иска да говори гладко и да усвои стратегии за слушане и въздействащо изразяване.

Skills for Success

Курсът е изцяло насочен към усъвършенстване на умението слушане с разбиране и говорене. Целта е да придобиете умения за ефективна комуникация и да се чувствате по-уверени в ежедневното си общуване на английски език.

Изберете курс:

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.