Strategies for Success!

Според това по какъв начин възприема и запаметява информация всеки човек е различен тип learner. Важно е да знаете Вие от кои сте и да изберете правилната стратегия, по която да учите, защото това ще Ви даде много добри резултати за осезаемо по-кратко време. Представяме Ви и основните типове learners, в които бихте могли да се припознаете. С тях Ви даваме и правилните за Вас стратегии, с които да усвоявате информация по-бързо и качествено. А това неминуемо ще се отрази положително на резултатите Ви както в работен, така и личен план.

  Visual Strategies

Визуалните типове learners показват най-силно изявени предпочитания към информация, представена чрез картинки, инфографики, дори видеа.
На работното място - Вашият стил на работа е холистичен, което означава, че е необходимо да имате цялостен поглед върху даден бизнес процес. Лидерските Ви умения се уповават на мотото “Good design is always important”.

*Тips and Тricks:

  • При събиране информация - използвайте различни символи @, #, &,UPPER and lowercase letters, шрифтове, подчертаване, различни цветове. Така информацията става по-достъпна и на база различните визуализации можете да акцентирате върху важните точки от конкретния текст/книга/фирмен доклад. Проучвания показват, че визуалните типове learners предпочитат въвеждането на собствени означение и символи за улеснение при събиране, представяне и запомняне на голям обем от информация.
  • При презентиране - отделете повече време на дизайна на презентацията и представете информацията чрез графики, диаграми или постери.

  Aural Strategies (Listening/Speaking)

Проявяват интерес към активно участие в дискусии. Предпочитат информацията да бъде чута или изговорена, на база на което формират своята визия. На работното място aural learners притежават умения за дебатиране и защитаване на своята позиция при deep discussions, затова участвайте в групови дискусии. Неслучайно това е и мотото на всички aural learners - “Let’s exchange ideas and work towards a shared understanding of the issue”.

*Тips and Тricks: 

  • При събиране информация - обсъждайте дадена тема с колеги, изслушайте тяхната гледна точка и разяснете своята. Ефективен начин за запомняне на вече събрана информация е да си повторите наум ключови моменти. Ако сте присъствали на лекция, използвайте voice recorder.
  • При презентиране - прочетете записките си на глас, поискайте някой колега да Ви изслуша, а ако е на по-висока позиция от Вашата, то без съмнение поискайте и неговото експертно мнение по темата.

  Reading/Writing Strategies

Този тип learners учат най-лесно от принт форматите, тоест имат много силна визуална памет. На работното място Ви движи идеята, че “If it’s not in print, it may not exist”.

*Tips and Tricks:

  • При събиране информация - използвайте списъци, за да структурирате и организирате йерархично информацията. Използвайте заглавия, подзаглавия, подточки, bullet points, параграфи и др. за по-прегледен вид.
  • При презентиране - представете избраната от Вас тема според важността на отделните точки. Генерирайте собствено мнение. За подсещане - използвайте handouts.

  Kinesthetic Strategies

Тези предпочитания за обработване и представяне на информация се базират на повече практика, отколко на изпитани принт източници или case studies. Хората се уповават на лични усещания, предишен опит, дават много примери от реални ситуации. На работното място лидерските ви умения са базирани действия, лични примери и преживявания или “The very first priority is to apply it, practice it and make it work.”

*Tips and Tricks:

  • При събиране информация - използвайте източници като автобиографии, документални поредици, реални демонстрации, видеа, изложби, експерименти. При събирането на информация използвайте all your senses, така ще поставите фокус върху преживяванията.
  • При презентиране - бъдете склонни да експериментирате, например - въвличайте аудиторията в презентацията/дискусията, използвайте видеа или друг вид атрактивни източници, за да засилите аргументите си. Поставете фокус върху това КАК се случва даден бизнес процес.

И ако с тези tips and tricks успешно Ви въведохме в спецификите на отделните типове learners, то за да надградите силните си страни и за да тренирате тези, в които не се чувствате сигурни, се доверите на екипа на BRITANICA. Свържете се с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова, за да разберете повече.