Как в BRITANICA развиваме съвременните бизнес качества – 2-ра част

Продължаваме темата за качествата на 21-ви век в света на бизнеса. Ако не сте чели 1-ва част, може да я видите тук.

Leadership

Във всеки работен екип се открояват колегите с лидерски способности, защото те обикновено са тези, които взимат ефективни решения от глобално значение. С придобиване на опит, поемане на преценени рискове, както и с обучение, се изграждат умения за:

 • даване на положителен личен пример в групата
 • вдъхновяване на целия екип да действа отборно
 • успешно ръководене на общи проекти

В курса по английски език на BRITANICA използваме методология, която е student-centered. Това прави курсистите главни изпълнители на учебните проекти, водещи фигури в активностите, които се провеждат, и ги стимулира да развиват способностите си на лидери. Така всеки един експерт от Вашия екип ще почувства отговорност към постигането на обща цел – завършване на езиковото ниво с отличен резултат. Също така, по време на обучението ясно се вижда как индивидуалните високи резултати насърчават цялата група да бъде по-активна и как работата в екип често има нужда от координиране, за да даде качествени решения. Лидерите задействат и дават насока на отборната работа, защото умеят да бъдат чувани, както и да слушат активно своите събеседници.

Teamwork

Ще се съгласите, че колкото и добри професионалисти да имате в своята компания, резултатите, които те постигат индивидуално, не са съизмерими с резултатите, които постигат при работа в екип. За да работи задружно със своите колеги, всеки човек трябва да умее да се разбира добре с останалите. Често това може да се окаже предизвикателство, ако човешката динамика в работната среда е променлива. Един от големите умове в предприемачеството е казал:

В света на бизнеса важните неща не се правят от един човек. Те са направени от група хора.“ Стив Джобс

Работата по групи в часовете по английски език помага за сплотяването на курсистите. Със записването на Вашите служители на курс създавате за тях условия да си сътрудничат дългосрочно. Екипният дух от часовете по английски естествено се предава и на работното място. От инвестицията в обучение по език за Вашия екип се получава win-win ситуация с добра възвращаемост.

Literacy

Случва се грамотността в днешно време да бъде прехвърлена на образователните институции като пряка отговорност. Но развитието на това качество на съвременния експерт съвсем не приключва със завършването на училище или университет. Сред дефинициите на Съвета на ЕС може да видим кои са обявените видове грамотност:

 • основна – познаване на букви, думи и текстови конструкции за четене и писане, като основна база за личностно и академично развитие
 • функционална – способността за четене и писане на личността, за да се развива и функционира в обществения живот, у дома и на работа
 • многостранна  - способността да се използват уменията за четене и писане, за да се оценява критично информация в писмен вид. Това е основа за участие в цифрова среда и за информиран избор в области като финанси, здравеопазване и т.н.

Източник: EU High Level Group of Experts on Literacy- Final Report, September 2012, p.13

При изучаването на първи чужд език се използва родния като основа за сравнение по граматика, лексика и синтаксис, което изисква на първи етап да бъде създадена изходна база от знания. На втори етап идва умението за критично мислене при боравене с база данни -  неделима част от качествата на модерния дигитален човек. В BRITANICA се поставя фокус на аналитичното и критично мислене на всеки курсист, за да може той да развива и надгражда умения за работа с голям обем от информация. В глобалното бизнес общество успяват само многостранно грамотните професионалисти. А доброто ниво по английски на Вашия екип ще го направи успешно функциониращ в световен мащаб.

Adaptability

Умението да се приспособяваш към бързо променящата се бизнес среда е не само жизненоважно, то е решаващо за дългосрочния професионален успех на цялата компания. Например, откакто компютрите навлязоха до голяма степен в ежедневието на фирмите, направиха така, че се наемат само кадри с вече придобити компютърни и езикови умения. За да бъде Вашият екип адаптивен, то това означава, че е:

 • в крак с времето
 • постоянно информиран
 • отворен към новости и предизвикателства
 • воден от желание за придобиване на нов професионален опит

Адаптивността на Вашите колеги се проявява най-ясно при наличието на качествена промяна. Надграждането на тяхното езиково ниво ще изисква от тях приспособяване към нов седмичен график, проява на гъвкавост, постоянство и усърдие. Подготовката по английски в BRITANICA е подготовка за адаптиране към съвременната бизнес общност.

Initiative

Проявата на инициативност от страна на служителите е високоценена от работодателите, защото така работният процес се улеснява значително. Тази индивидуална способност на даден колега означава, че той умее:

 • да разпознава и улавя възможностите сам
 • да прилага работния план в действие
 • да предвижда и задейства процеси за постигане на определена цел

За да стане инициативен, човек на първо място трябва да се чувства уверен в себе си, да прави проучване на зададен проблем и да стига до решения преди останалите. Това не се случва, без да си задава сам въпроси, да има постоянно желание за развитие, без да изучава новата материя и да експериментира. Курсовете по английски език са една стимулираща среда за разгръщане на проактивното отношение на Вашия екип. В часовете колегите Ви ще са изправени пред Case Studies, ще разглеждат ситуации от различна перспектива под формата на Role Plays, ще представят презентации. С всяка активност ще натрупват самочувствие, че се справят успешно с обучението. А това ще е причина да осъзнаят, че са ценни и ценени професионалисти, като ги подтиква да проявяват самоинициатива на работното място.


За да научите повече за нашите бизнес курсове по английски език, се свържете с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова тук.

ПОДОБНИ

The Short Guide: Как да бъдете интересен Business Guest и добър Business Host

Умението да водите разговор на общи теми на английски език е ключ към добри взаимоотношения с международните Ви партньори, клиенти и колеги.

Как в BRITANICA развиваме съвременните бизнес качества – 1-ва част

Kачествата на 21-ви век са неразделна част от уменията за професионална реализация днес.

Какви са Вашите професионални качества?

Предлагаме Ви една лятна тренировка по английска лексика, посветена на професионалните умения и качества.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.