Как в BRITANICA развиваме съвременните бизнес качества – 1-ва част

За качествата на 21-ви век се говори много в сферата на образованието и бизнеса, защото те са неразделна част от уменията за професионална реализация днес. Западните компании отдавна залагат на подбора на кадри, които отговарят на съвременните глобални изисквания, за да достигат успешно своите цели на национално и интернационално ниво. Модерните тенденции в света оказват влияние на начина на преподаване на английски език. Повече от 20 години сме в крак с времето и помагаме на нашите курсисти да развиват своите лингвистични знания, както и личностни умения. Вижте кои са първите 5 ключови способности, които Вашият екип ще тренира и надгражда в процеса на изучаване на английски език:

Empathy

Емпатията е основата за изграждане на качествена комуникация с колеги, клиенти и партньори. Именно благодарение на това умение ще можете:

 • да се поставите на мястото на друг човек
 • да разберете неговата гледна точка и начин на мислене

В такава взаимовръзка се осъществява спойката на всеки бизнес с пазара на услуги в решаването на потребителските казуси. Емпатията води със себе си и надличностно осъзнаване, че комуникацията е не само двустранна, но и за да се осъществи качествено, трябват активно слушане с разбиране и ясно извеждане на идеи. Както всяко друго качество, емпатията се тренира най-добре в среда с постоянна комуникация и нужда от обратна връзка. В курсовете по английски език нашите висококвалифицирани преподаватели ще помогнат на Вашия екип да прилага успешно емпатия в ежедневните ситуации. Така колегите Ви ще стават все по-добри комуникатори.

Persistence

За постигане на успешни бизнес резултати е нужно постоянство. Да бъдете последователни в своите действия, да работите върху своите слаби страни и да надграждате постоянно това, в което сте добри, Ви прави не само високоефективни и квалифицирани експерти, но и пример за всички колеги. Успехът не се постига за кратък период от време, защото е комбинация от:

 • придобиване на нови знания и умения във времето
 • прилагане на тези знания и умения на практика
 • постоянно отработване

Старанието, с което се учи английски език, учи Вашия екип на постоянство, както в краткосрочните цели – усвояване на новата лексика и граматика, така и в дългосрочен план – завършване на целия езиков курс и надграждане на езиковото ниво. Начин на мислене, граден върху постоянството, е начин на мислене на експертите на 21-ви век.

Productivity

Зад доброто качество на всяка бизнес услуга стои високата продуктивност на тези професионалисти, които я предлагат. Продуктивността е тясно свързана с практическата страна на:

 • професионални качества
 • личностни умения
 • квалификация на Вашите служители

Ще се съгласите, че способността да организирате Вашето време, за да изпълнявате поставените задачи в зададен период, е изискване за всяка съвременна работна позиция. Същевременно в процеса на всяка работа, когато придобитият опит е налице, критериите за измерване на ефикасност се покачват. Когато Вашият екип започне своето обучение по английски език, ще може да проследявате как с всеки изминал ден той се справя все по-успешно с всяка поставена задача и при това за по-кратък период от време. За тази цел, разбира се, всеки курсист ще бъде насърчаван от преподавателя да бъде продуктивен не само в часовете по език, но и в подготовката си за следващия, а този напредък ще стане осезаем и в офиса.

Critical Thinking

За решаването на бизнес казуси и извеждането на работещи идеи всеки експерт минава през критичното мислене. Умението за обективен анализ е комплексно, защото включва отсяване на работещите решения, както и подбирането на правилните стъпки по осъществяването им. При всяко  проучване с бизнес или научни цели се прилага:

 • търсене на подходяща информация
 • подбор на нужните данни

За надграждане на аналитичните умения на всеки курсист по английски език преподавателите ги стимулират да четат с разбиране, да вникват в информацията и да я интерпретират. За да се подобри критичното мислене на Вашия екип, то той трябва да бъде изправян достатъчно често пред задачи, изискващи логика и заемане на позиция. В часовете по език цялата група ще работи активно по Case Studies, целящи вникване във взаимовръзките на идеите, заемане и отстояване на аргументирана страна по разисквания проблем, както и изготвяне на систематично и подходящо решение. Придобитите умения от курса по английски ще тренират критичното мислене, което ще бъде сериозно предимство на работа на посещавалите курса колеги.

Self-Confidence

В ерата на дигиталното поколение увереността в професионалните умения си проличава и онлайн и офлайн. Това, че сте опитен и доверен кадър, се вижда по:

 • вярата в собствените сили и качества
 • увереността Ви в демонстриране на способности
 • следването на  Вашия пример от колегите

Във всеки екип има потенциал, талант и креативна динамика, които могат да се проявяват лесно и естествено при наличието на увереност и Team Work. В курсовете по английски език тази енергия умело се направлява от учителя, който ръководи целия процес. С изправянето пред непозната материя курсистите обикновено проявяват различно отношение. Тези, които подхождат с нагласата, че всичко се учи, се адаптират по-бързо. Увереността е това качество на 21-ви век, което показва висока самооценка и доказва опитност. А Вашият екип несъмнено ще ги притежава и демонстрира в офиса, защото всички ще се чувстват много по-уверени след успешно надграждане на нивото им по английски език.

Кои са останалите ключови качества днес, ще видите в предстоящата 2-ра част на тази статия.
Консултирайте се за предстоящите курсове по английски език с нашия Мениджър Корпоративни клиенти Стела Русинова тук.

ПОДОБНИ

Как да планирате провеждането на курса по английски език за Вашия екип?

Споделяме Ви от нашия опит добрите практики на компаниите, избрали BRITANICA за своето обучение по английски.

4 въпроса преди да запишете Вашия екип на курс по английски език

Всяка международна компания има свой официален език. Ще се съгласите, че за територията на България най-често това е английският. 

Когато английският е задължителен за позицията: улеснете проверката на езиковите умения на Вашите кандидати

Налага ли Ви се да оценявате езиковото ниво на кандидат за работа, преди да му направите оферта?

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.