Как да планирате провеждането на курса по английски език за Вашия екип?

Решили сте да запишете Вашия екип на курс по английски, но Ви остава да уточните графика за провеждане на обучението. Вариантите са много, но кое е най-удобното и ползотворно време за Вашата компания? Разглеждаме различните опции в техните основни аспекти, за да Ви помогнем с правилния избор. Споделяме Ви от нашия опит добрите практики на компаниите, избрали BRITANICA за своето обучение по английски. Даваме отговорите на въпросите, благодарение на които да имате готово решение при планирането на курса.

Въпрос 1: В работно време или извънработно време да се провежда курсът по английски?

Пред всеки работодател, който включва своите експерти в програми за обучение, стои основополагащият въпрос дали часовете да се провеждат в рамките на работния ден или да бъдат в извънработно време. Естеството на работния процес, степента на отговорност и натовареност  на служителите през деня Ви помагат да откриете успешната формула.

  • В работно време

Този избор дава благоприятната възможност на курсистите да имат повече време за подготовка по английски език след работа. Така те не само ще бъдат по-подготвени за всяко следващо учебно занятие, но и няма да чувстват удължаване на работното време с предполагаемо по-ранно ставане или по-късно прибиране през седмицата.

  • Извънработно време

Ако се спрете на опцията курсът по английски да се провежда в извънработно време, стриктно ще трябва да се съобразите с началото и края на работния ден на всеки служител и да помислите дали да го запишете сутрин или вечер на посещенията. Имайте предвид, че удължаването на работния ден предполага по-кратки срокове за извънкласна подготовка. Освен това ангажираността на Вашите служители няма да е толкова силна, колкото при алтернативния вариант.

Добрата практика показва, че компаниите, избрали да проведат курс по английски език за своите служители в работно време, могат да изискват по-висока присъственост, пряко могат да следят посещаемостта и намират точния баланс между личното им време и работа.

Въпрос 2: Във Вашия офис или във филиал на BRITANICA да са часовете по език?

Изборът на локация е също толкова важен аспект, който да обмислите добре. Предлагаме Ви два варианта:

  • В офис на компанията

Тази опция е съобразена с Вашия работен ритъм и като домакин на курса по английски език спестявате от време за пътуване на Вашите колеги. Освен това този избор предразполага към по-голяма гъвкавост по отношение на графика на провеждане на часовете.

  • Във филиал на BRITANICA

При провеждане на курса по английски език в наш офис Вашите колеги ще бъдат в нова и приятна обстановка по време на занятията. Ние се стараем да създадем най-подходящите академични условия, атмосфера и предразполагащ интериор във всички филиали на BRITANICA. Разполагаме с офиси в различни локации из цялата страна, така че да бъдем най-близо до Вас. Имайте предвид, че графикът във филиал често е предварително определен.

Опитът ни е показал, че и двата варианта са еднакво ефективни за служителите на нашите клиенти. При консултация имаме индивидуален подход към Вашите нужди и се спираме на най-подходящия за Вас избор.

Въпрос 3: По кое време от деня е най-подходящо да започват занятията?

Графикът на провеждане на обучението по английски език е важен фактор, който пряко влияе както на участниците в процеса, така и на цялостния ефект, видим в края на курса. Времето от деня е свързано с работните и жизнени ритми на Вашите служители. Извеждаме четирите варианта с някои основни пояснения, свързани с тях:

  • Сутрин

При започване на курс по английски език сутрин имайте предвид, че често, с оглед на трафик и други сутрешни ангажименти, служителите Ви могат да закъсняват за посещенията. Освен това има хора, които са с различна активност през деня - будните им часове, в които действат с пълна енергия, може да не съвпадат със сутрешните. От друга страна, ако денят на Вашите колеги започва успешно с обучение по език, те ще бъдат по-подготвени и отдавна събудени за работните си задължения.

  • По обед

Често компаниите се спират на опцията курсът по английски да се провежда по обедно време. Обикновено това е най-активният период за учене през деня. Специфичното при тази опция е, че е необходимо да предвидите и прозорец за обедна почивка на колегите. Курсът ще осигури разнообразие и ще „раздели“ работния ден на две части – една за планиране и друга - за изпълняване на служебни задачи.

  • Следобед

Предвид фактът, че следобедният курс е непосредствено преди края на работния ден, това ще изисква организираност при изпълнението на работните задължения от страна на Вашия екип. Следобедните занятия не отнемат от следработното време на служителите. Предимството на това те да знаят, че по-късно през деня са на упражнения по английски, е, че по този начин ще  приоритизират служебните задачи и ще ги приключват навреме преди края на дневния им график.

  • Вечер

Ако се спрете на вечерен курс за Вашите колеги, може да се обърнете към Въпрос 1, подточка „Извънработно време“, за вече разгледаните детайли по тази опция.

Надяваме да сме направили Вашия избор по планирането на курс по английски език за екипа по-лек. На каквото и време и локация да се спрете спрямо нуждите на Вашата компания, курсът на BRITANICA ще даде възможност на експертите Ви да работят заедно по нови проекти, да навлизат в разискване на case studies, да участват в ролеви игри, да се сплотят в процеса и така да си помагат един на друг все по-ефективно.

Нашият Мениджър Корпоративни клиенти Стела Русинова е насреща за консултация и съдействие по организацията на най-комфортния план по английски език за Вас. Свържете се с нея тук.

ПОДОБНИ

Skills for Success: Listening & Speaking

Курсът Skills for Success е специално разработен в BRITANICA с фокус на говоримото приложение на езика, като целта му е в процеса Вашите служители да се чувстват все по-уверени, все по-смело да комуникират и да се изразяват правилно на английски.

3 причини курсът по английски да е ефективен HR Tool

Защо специалистите по човешки ресурси трябва да насочат своето внимание именно към курсове по английски език за служителите в компанията? Представяме ви 3 ключови причини за това.

Как да мотивирате служителите си да учат английски с желание?

За тези Ваши служители, които имат нужда от допълнителна мотивация в ученето на английски език, важна роля играете Вие. Може да приложите следните 6 метода, за да ги насърчите успешно в процеса.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.