Екипът на BRITANICA: За работата home office и преподаването online

Шестима наши преподаватели и административни асистенти от София, Варна, Пловдив и Бургас разказват в домашни видеа как, без да губим и ден, в BRITA

Избери бъдещата си професия с BRITANICA Advisers

Изборът на професия в тези изключително динамични времена, работна среда и изисквания на компаниите, е въпрос, с който

ONLINE обучението в BRITANICA през очите на нашите курсисти

„Онлайн обучението има всички възможности на това в реалната класна стая“, споделят наши курсисти от интензивните нива на обучение

Подготви се за престижните сертификати на Cambridge с онлайн курс в BRITANICA

C1 Advanced (CAE) е един от най-търсените международни сертификати по английски език в световен мащаб

Малчуганите на BRITANICA учат английски онлайн с песнички и танци

Нашите най-малки, но и особено важни ученици – малчуганите от нивата за 5 и 6-годишните – Very Young Learners 1 и 2, с

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.